ความยาวมากกว่า 373 หน้า อ่านดูดีๆครับ แอดมินก็ยังอ่านไม่หมด

http://images.apple.com/pr/pdf/110415samsungcomplaint.pdf

 

Advertisements