iPhone 4S เตรียมเข้าฮ่องกง เกาหลีใต้ และอีก 13 ประเทศ แล้ว ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน ส่วนการเปิดจอง เปิดไปแล้วตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน นี่คงเป็นอีกทางเลือก สำหรับคนคิดซื้อเครื่องหิ้วมา ว่าจะซื้อเครื่องฮ่องกงหรืิอไม่ หรือจะซื้อเครื่องสิงคโปร์ อันนี้ก็ดูๆกันครับ และก็เหมือนเดิมครับ ติดสัญญาผู้ให้บริการสองปีครับ

Advertisements