เนื่องจาก ผู้ดูแลระบบคนปัจจุบัน ไม่สามรถอยู่คุมเว็บได้ตลอด เพราะกำลังจะเปิดภาคเรียน จึงขอผู้ที่สามารถทำหน้าที่ได้ตลอด

คุณสมบัติ

  1. ชายหรือหญิง อายุไม่จำกัด
  2. บ้าไอทีแบบพวกเรา
  3. หาเรื่องโพสได้เรื่อยๆ

กติกา

  1. หากใน 1 อาทิตย์ ยอดตกต่ำกว่า 15 % จะยึดรหัส
  2. หากไปปรับแต่งใดๆ จะยึดรหัส

ส่งชื่อ-สกุล   มาที่เมล์ non99banana@gmail.com

Advertisements