โฆษณา iPod Touch ตัวใหม่ล่าสุด ชื่อ Share The Fun เน้นโชว์เรื่องของ iOS 5 และเครื่องรุ่นสีขาว

http://www.youtube.com/watch?v=gGrDMVk2isc

Advertisements