ราคา ฟรี
ชนิด : ไลฟ์สไตล์
วันจัดจำหน่าย : 13 ตุลาคม 2554
เวอร์ชัน: 1.0
ขนาด: 19.0 MB
ภาษา: English, Arabic, Catalan, Chinese, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovak, Spanish, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese
ผู้จัดจำหน่าย: Apple Inc.
© 2011 Apple Inc.
เรต : 4+
ความต้องการ:  iPhone, iPod touch, and iPad. (iOS 5.0 or later)

Advertisements