แอปฯดี และฟรีสำหรับผู้บริหารที่ต้องเดินทางตลอดเวลา แต่ก็สามารถเซ็นเอกสารสำคัญๆ ด้วยปลายนิ้วของตัวเองได้ ทั้งเมื่อเซ็นแล้วก็ส่งกลับหาเลขาได้ทันทีอีกด้วย

หมายเหตุ แอปฯ นี้โหลดฟรี แต่ต้องสมัครสมาชิกก่อน ที่นี่

Advertisements