แม้กระแส “iPhone 4S” จะแรงก็จริง ก็แรงมืดๆ ของเราเห็นทีน่าจะเป็น “iPhone 3GS” ที่ปรับลดราคามาที่ 12,900 ในไทย และแจกฟรีในสหรัฐ (ติดสัญญา 2 ปี) ทั้งนี้ Apple ก็เตรียมผลิตเพิ่มอีก เพื่อให้พอกับความต้องการ

Advertisements