วิธีนี้ต้องใช้หลักการของ SMS ครับ ต้อง Charge เพิ่ม  

Advertisements