เป็นธรรมเนียมกันทุกปี ว่า Google จะต้องออกมาเผยเรื่องของ ยอด Search ของแต่ละปี ปีนี้คือ..

  1. Rebecca Black (เพิ่มจากปี 2010 >10,000%)
  2. Google+ (เพิ่มจากปี 2010 10,000%)
  3. Ryan Dunn (เพิ่มจากปี 2010 10,000%)
  4. Casey Anthony (เพิ่มจากปี 2010 2,680%)
  5. BattleField 3 (เพิ่มจากปี 2010 1,773%)
  6. iPhone 5 (เพิ่มจากปี 2010 1,658%)
  7. Adele (เพิ่มจากปี 2010 1,588%)

東京 電力 (TEPCO) (เพิ่มจากปี 2010 1470%)

9. Steve Jobs (เพิ่มจากปี 2010 982%)
10. iPad 2 (เพิ่มจากปี 2010 939%)
นอกจากนี้ ยังประมวลวิดิโอ 2011 ด้วย
Advertisements